Nuostatai

JEEP CLUB LITHUANIA klubas yra savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų, asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir klubo įstatais. Klubas nuo Įstatų įregistravimo dienos yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, balansą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Klubo pavadinimas yra: JEEP CLUB LITHUANIA

Klubo tikslai:
Vienyti JEEP markės automobilių gerbėjus.
Sudaryti sąlygas JEEP markės automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija.
Populiarinti JEEP markės automobilius Lietuvoje.

Priėmimo į Klubo narius ir išstojimo, pašalinimo iš jo sąlygos bei tvarka
Klubo nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, sulaukęs 21 metų, pripažįstantis Klubo tikslus ir įstatus ir turintis arba vairuojantis JEEP markės automobilį.
Asmuo norintis tapti klubo nariu, privalo užpildyti Klubo nario paraišką, pateikti ją Klubo prezidentui.
Asmuo užpildęs stojimo į Klubo paraišką, ir sumokėjęs Klubo nario mokestį tampa – Klubo nariu, jam įteikiamas Klubo nario pažymėjimas. Galutinį sprendimą dėl priėmimo priima Klubo Prezidentas.
Anketas – prašymus registruoja ir Klubo narių sąrašą tvarko Klubo administratorius arba Prezidentas.
Klubo nario pažymėjimą įteikia Klubo prezidentas.
Klubo nario pažymėjimas išduodamas vienerių metų terminui (arba terminui už kurį sumokama narystės mokestis) ir pratęsiamas, Klubo nariui sumokėjus šiuose įstatuose nustatyta tvarka metinį Klubo nario mokestį.
Laiku nesumokėjęs metinio nario mokesčio, asmuo netenka Klubo nario statuso.

Klubo nario mokestis nuo 2018 m. Kovo 15 d. yra:
– 150 EUR mokant už vienerius kalendorinius metus.
– 280 EUR mokant už dvejus kalendorinius metus.
– 400 EUR mokant už trejus kalendorinius metus.

Išskirtinė VIP narystė suteikianti papildomų išskirtinių privilegijų metams – 1500 EUR (teirautis individualiai).

Per metus gali tapti max 10 asm.

Klubas gali turėti garbės narius, jie skiriami išskirtinai Prezidento sprendimu.

Narystė nuo 2018 Kovo 15 d. skaičiuojama kalendoriniais metais t.y. nuo Sausio 01 d. ir atitinkamai pratęsiama metams.

Nario mokestis turi būti sumokėtas per 3 d.d. nuo anketos užpildymo, pratęsiant narystę 1 mėn. iki einamosios narystės pabaigos. Laiku nesumokėjęs mokesčio jis automatiškai netenka Klubo nario statuso.

Narys iš klubo išstoja, pranešdamas raštu Klubo prezidentui ir grąžindamas nario pažymėjimą, išstodamas narys padengia įsiskolinimą Klubui, jei toks yra.
Narys nesilaikantis Klubo įstatų Klubo Prezidento sprendimu gali būti pašalintas iš Klubo narių. Klubo narius šalina Klubo Prezidentas.

Narių teisės ir pareigos:
Visi Klubo nariai turi lygias teises ir pareigas, nepriklausomai nuo mokamo stojamojo ir nario mokesčio dydžio ar teikiamos paramos.
Klubo nariai gali reikšti savo nuomonę ir pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais.
Naudotis visomis Klubo nariams taikomomis nuolaidomis ir lengvatomis.
Gauti informaciją susijusią su Klubo veikla.

Klubo narys privalo:
Laikytis Klubo įstatų;
Sumokėti Klubo nario mokestį;
Laiku mokėti metinį nario mokestį;
Siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti klubo veikloje; vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui;
Būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę.
Klubo nario JEEP markės automobilis turi turėti techninės apžiūros pažymėjimą ir būti estetiškai tvarkingas.

Klubo partneriais gali būti : visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Klubo tikslams bei veiklai ir savarankiškai bei teisėtai remiantys Klubą finansiškai ar materialiai.

Klubo partnerio mokestis nuo 2018 m. Kovo 15 d. yra:
Partneris – 1000 EUR.
Klubo ir jo renginių mecenatas – 4000 EUR.
Pagrindinis klubo ir jo renginių mecenatas 10000 EUR.

Partneris sumokėjęs metinį mokestį gauna:
– Galimybę talpinti reklamą www.JeepClubLithuania.com
– Galimybę save ir savo teikiamas paslaugas pristatyti renginių metu klubo nariams.
– Galimybė klubo FB paskyroje iki 6 kartų per metus rengti savo paslaugų/prekių konkursus.
– Skiriami kvietimai į visus klubo renginius 2 asmenims Lietuvos ribose.
– Galimybę būti patalpintiems ant reklaminių bukletų, kurie dalinami visiems Jeep pirkėjams Krasta auto salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje.

Klubo ir jo renginių mecenatas sumokėjęs metinį mokestį gauna:
– Galimybę talpinti reklamą www.JeepClubLithuania.com
– Galimybę save ir savo teikiamas paslaugas pristatyti renginių metu klubo nariams.
– Galimybė klubo FB paskyroje iki 10 kartų per metus rengti savo paslaugų/prekių konkursus.
– Skiriami kvietimai į visus klubo renginius 6 asmenims Lietuvos ribose.
– Galimybę būti patalpintiems ant reklaminių bukletų, kurie dalinami visiems Jeep pirkėjams Krasta auto salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje.
– Kvietimus dalyvauti visuose klubo renginiuose NEMOKAMAI (LT ribose) su galimybe pristatyti savo paslaugas, produktus.
– Logo talpinimas ant klubo drabužių.
– Gauti visas klubo nario GOLD privilegijas.
– B2B su potencialiais klubo partneriais.

Pagrindinis klubo ir jo renginių mecenatas 10000 EUR. sumokėjęs metinį mokestį gauna:
– Galimybę talpinti reklamą www.JeepClubLithuania.com
– Galimybę save ir savo teikiamas paslaugas pristatyti renginių metu klubo nariams.
– Galimybė klubo FB paskyroje rengti savo paslaugų/prekių konkursus – skaičius neribojamas.
– Skiriami kvietimai į visus klubo renginius 10 asmenų Lietuvos ribose.
– Galimybę būti patalpintiems ant reklaminių bukletų, kurie dalinami visiems Jeep pirkėjams Krasta auto salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje.
– Skiriami kvietimai 2 asmenims į visus klubo renginius kurie vyks už Lietuvos ribų NEMOKAMAI su galimybe pristatyti savo paslaugas, produktus.
– Kvietimus ir galimybę dalyvauti visuose klubo partnerių renginiuose ir esant pageidavimui ir galimybei priklausomai nuo formato juose pristatyti savo paslaugas ir prekes.
– Logo talpinimas ant klubo drabužių.
– Gauti visas klubo nario VIP privilegijas.
– B2B su potencialiais klubo partneriais.
– Galimybę dalyvaviauti VIP‘iniuose partnerių verslo renginiuose kurių formatas B2B.

 

VŠĮ JEEP CLUB LITHUANIA
Klubo Prezidentas
Nerijus Laurinaitis

www.JeepClubLithuania.com
el. paštas: JCL@JCL.LT
tel. +37067933331